Kernel SIGNALS Close
Use buttons above to get extra information

Aqui podeu trobar totes les senyals que el kernel pot enviar. ;D


Url: http://www.wlug.org.nz/Signal