Temari Close
Use buttons above to get extra information

File Name:
File Size: Bytes
Tags:
Description:
  • Els Volums Lògics, concepte i implementacions
  • Creació de volums lògics amb Linux
  • Gestió de volums lògics
  • El·lecció del sistema d'arxius
  • Millora en el rendiment d'entrada i sortida.
  • Snapshots i ús en cluster