Cronologia de les Distribucions GNU/Linux. Close
Use buttons above to get extra information

Esquema de la evolució en el temps de les diferents Distribucions GNU/linux.


Url: http://futurist.se/gldt/gldt93.png