Mapa de las distrubuciones de GNU/Linux Close
Use buttons above to get extra information

Informació de quines relacions hi ha entre les diferents distribucions de GNU/Linux.


Url: http://linuxhelp.blogspot.com/2006/04/mind-map-of-linux-distributions.html