Kernel Compilation Close
Use buttons above to get extra information

File Name:
File Size: Bytes
Tags:
Description:

cd /usr/src/linux

make menuconfig ---> Configurar el Kernel [ lspci, lsusb, cat /proc/filesystems, cat /proc/cpuinfo ]

make bzImage modules modules_install ---> Compila el Kernel, genera arxiu bzImage

Editar la configuració del GRUB  ( /boot/grub/menu.lst )

Opcionalment pot fer-se make install per a que ho configuri al GRUB