OpenVPN Server Close
Use buttons above to get extra information

File Name:
File Size: Bytes
Tags:
Description:
 1. Instal·lar openvpn
 2. cp -rd /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa /etc/openvpn
 3. zcat /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz  > /etc/openvpn/server.conf
 4. mkdir /etc/openvpn/keys
 5. cd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0
 6. Editar vars, canviar el valor de "KEY_DIR" per /etc/openvpn/keys i adaptar els valors del certificat (estat, prov., etc...)
 7. Executar source vars
 8. ./clean-all
 9. ./build-ca [enter enter enter enter :D]
 10. ./build-dh
 11. ./build-key-server miservidor [enter enter enter enter :D]
 12. ./build-key usuari1 [enter enter enter enter :D]
 13. openvpn --genkey --secret /etc/openvpn/keys/ta.key
 14. Editar l'arxiu de configuració ( /etc/openvpn/server.conf ) i adaptar-lo per a que usi els nostres arxius de certificat
 15. Arrencar el servei :D