Temari UPC Close
Use buttons above to get extra information

File Name:
File Size: Bytes
Tags:
Description:

Administració Avançada de sistemes operatius Linux

 

Objectius

En aquest curs es traslladaran als alumnes els coneixements i habilitats necessaris per dominar l`administració de sistemes operatius Linux a un nivell avançat.

 

El curs capacitarà a l’alumne per a realització de les, entre d’altres, les següents tasques:

 

 

 

Perfil d`entrada

Administradors de sistemes amb coneixements en l`administració bàsica de SO Linux. És necessari que l`alumne/a tingui coneixements bàsics en xarxes per un bon aprofitament del curs.

 

Duració

30 hores

 

Contingut:

 

Implementació de serveis DHCP: 30 minuts.

 

Implementació de serveis DNS: 3-4 hores.

 

Serveis de gestió d’arxius:

 

Implementació d’un servidor NIS

 

 

 

Scripts: 1 teòrica i fins a 4 hores repartides com a excercicis.

 

Manteniment de servidors:

 

Configuració de dispusitius

 

Seguretat en xarxes Linux

Conceptes bàsics
Seguretat bàsica: Usuaris, contrasenyes, serveis ...
Logs. Identificació d’intrusions + snort

Firewalls. Ipchains e iptables. NAT
Nessus + nmap + john + nikto + webscarab
4-5 hores, 1 sessió

Sol.lucions de problemes en xarxes Linux